Bởi {0}
logo
Guangzhou Shengkou Biological Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Tóc Sáp/Cạnh Điều Khiển Gel/Tóc Bom Mát/Tóc Dán/Đất Sét/Sản Phẩm Chăm Sóc Tóc/Da Đầu sản Phẩm chăm sóc
Thứ tự xếp hạng1 bán chạy nhất trong Sáp thơm & sápOEM for well-known brandsCompetitive OEM factoryAnnual export US $2,280,000Total floorspace (7,800㎡)